T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Elektronik Belge Yönetim Sistemi Portalı

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ