T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Elektronik Belge Yönetim Sistemi Portalı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik